Stödjer Rörelsehindrade barn och unga med kläder och skor

Written by Therese

15 mars, 2023

Stödjer Rörelsehindrade barn och unga klädvalet

Vi stödjer Rörelsehindrade barn och unga med kläder och skor

👚👖🥾👟👕
I dag fraktades dessa på pall till lager för senare utdelning😊
För RBU (rörelsehindrade barn och ungdomar) är det självklart att alla barn har rätt till en bra barndom.
Att alla har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Även barn med rörelsehinder.
Besök gärna RBU Skellefteå https://skelleftea.rbu.se/