Konferensdagar och utställning 2023

Written by Therese

29 maj, 2023

Klädvalet demensdagarna konferens 2023 fb

Konferensdagar och utställning 2023

Under våren har vi besökt två olika konferenser, där deltagarna kunnat se och känna på våra varor.

I stockholm, kvalitet inom äldreomsorg , Rikskonferens 20-21 april – hjärnhälsa och meningsfullhet vid kognitiv svikt, individen bakom demenssjukdomen.

I Örebro, Svenska Demensdagarna 24-25 maj – fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens.

Har du tips på konferenser eller mässor som du tycker att vi bör besöka så tipsa oss gärna.